הרב שמואל אליהו

ברכה מציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל ביום ההילולה שלו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt