הרב שמואל אליהו

ברכת כל אדם נמצאת בתוכו, הברכה מוציאה אותה אל הפועל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt