שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

בתשעת הימים השנה מהפך, ריע מזליה של אויבינו

י"ב אב תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt