הרב שמואל אליהו

גאולת העולם תלויה בגאולת ישראל ומוזכרת 9 פעמים בשחרית

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt