הרב שמואל אליהו

גאולת עם ישראל לאורך הדורות מתוך כנס לימוד התנ"ך

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt