הרב שמואל אליהו

גבורת ה' מתגלה בגבורת ישראל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt