הרב שמואל אליהו

גם בדורינו יש שרוצים למחוק את ישראל. גם הם יכשלו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt