הרב שמואל אליהו

גם לאלוקים יש בחירה חופשית

ט' שבט התשפ"ד(19/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א