הרב שמואל אליהו

גר יתום ואלמנה עבד עני – וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt