הרב שמואל אליהו

דברי שגריר ארה"ב בחנוכת דרך עולי הרגל ומשמעותם

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt