הרב שמואל אליהו

דברי שגריר ארה"ב בחנוכת דרך עולי הרגל ומשמעותם

ל' סיוון תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt