הרב שמואל אליהו

דורון, תפילה ומלחמה של הכרעה

י"ג כסלו התשפ"ד(26/11/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א