הרב שמואל אליהו

האומה של אברהם ויצחק – גם סטארטפ וגם מסורת

כ"ט חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt