הרב שמואל אליהו

האומה של אברהם ויצחק – גם סטארטפ וגם מסורת

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt