הרב שמואל אליהו

האם טוב שגויים לומדים תורה?

ט' טבת התשפ"ג(02/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt