הרב שמואל אליהו

האם מי שנהרגו במסיבת טבע נהרגו על קידוש ה'?

י"ד חשון התשפ"ד(29/10/2023)
זמן קריאה: 3 דקות

שיתוף

שאלה:
האם מי שנהרגו במסיבת טבע נהרגו על קידוש ה'? אמנם הם נהרגו על היותם יהודים בא"י, שזה נשמע מאוד גדול וקדוש,
אבל מצד שני המקום והאירוע בו הם נהרגו קצת פחות קדושים.
תודה רבה רבה!

 

תשובה:
אין ספק כי מי שנהרג בגלל שהוא יהודי – נקרא מת על קידוש השם. זה לא קידוש השם כמו מי שנלחם ונהרג, אבל מי יכול לעשות חשבונות מי יותר גדול ממי.

ההלכה אומרת כי אנשים בארוע כזה בוודאי כולם עושים תשובה גדולה על כל מה שטעו בחיים.

אבל העיקר לא מדובר פה במלחמה פרטית של אלה שהיו במסיבה. הם נרצחו באכזריות רק כי הם היו יהודים. המטרה של הרוצחים הייתה לפגוע בעם היהודי.

לכן כל בית ישראל יבכו את השריפה הזו. כל אחד צריך להרגיש כי אח שלו נהרג. הפגיעה שנפגע היהודי במסיבה היא פגיעה בו.

אין לך "כל ישראל ערבים זה בזה" כמו ההרוגים שהיו במסיבה, בשדרות, באופקים, בתל אביב או בקיבוצים.

אוסיף ואומר כי גם אלא שאינם יהודים שנהרגו בגלל שהיו ביחד עם יהודים, נהרגו בגלל ששם ה' נקרא עליהם. נהרגו כי הרוצחים רצו לפגוע בקדושת שמו יתברך שנקרא עלינו והרגו אותם.

לכן התשובה היא שהם מתו על קידוש השם. וה' ינקום נקמת דמם השפוך, ואנחנו נהיה השלוחים של ה' לנקמה הגדולה הזו.

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א