הרב שמואל אליהו

האם תפילה של כל אחד נשמעת?

י"ח אדר ב' התשפ"ד(28/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt