הרב שמואל אליהו

הבוטח בה' חסד יסובבנו – אפילו רשעים

ב' שבט התשפ"ג(24/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א