הרב שמואל אליהו

הבריחה המבוהלת של שרת החוץ מלוב

י"ב אלול התשפ"ג(29/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א