הרב שמואל אליהו

הברית והשבועה – המנוע שמניע את הכל גם בדורינו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt