הרב שמואל אליהו

הגבורה הנסתרת של האישה וכוח התפילה שלה

ו' כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt