הרב שמואל אליהו

הגבורה והאומץ לנצח

ט"ז טבת התשפ"ד(28/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt