הרב שמואל אליהו

הדור שהקים את המדינה האמין יותר מאלה שנכנסו לים סוף

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt