הרב שמואל אליהו

הדלקת נרות חנוכה במחנה הצבא

י"ד כסלו התשפ"ד(27/11/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt