הרב שמואל אליהו

הדלקת נרות חנוכה במחנה הצבא

י"ד כסלו התשפ"ד(27/11/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א