הרב שמואל אליהו

הודאה לה' על הכרת מלכי הארץ בזכותינו על ארץ ישראל

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt