הרב שמואל אליהו

הודאה על כל טיפת גשם

כ"ד תשרי תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt