הרב שמואל אליהו

הושע נא – נפתחים כל השערים

כ"א תשרי תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt