הרב שמואל אליהו

הושע נא – נפתחים כל השערים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt