הרב שמואל אליהו

החיילים באחדות, התקשורת בפירוד. איפה אתה?

ו' טבת התשפ"ד(18/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א