הרב שמואל אליהו

החלטות הממשלה תלויות בך

כ' כסלו התשפ"ד(03/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א