לשידור חי | תפילת הודיה עולמית ←

"הייתי אומר היום הלל, בגלל הבחירות באנגליה"

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt