הרב שמואל אליהו

הילולת האר"י הקדוש בבית הכנסת אבוהב בצפת

ה' אב תשע"ו

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt