הרב שמואל אליהו

הכח הפלאי של מחצית השקל

כ"ח אדר א' התשפ"ד(08/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt