הרב שמואל אליהו

הכנה רוחנית לגיוס לצבא

ב' ניסן תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt