הרב שמואל אליהו

הכנסת ספר תורה בישוב נופים

י"ז סיוון תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt