הרב שמואל אליהו

הלכות מלחמה

כ"ב חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt