הרב שמואל אליהו

הלל חגיגי בירושלים בסוכות

י"ח תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt