הרב שמואל אליהו

הלל חגיגי בירושלים

י"ז תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt