הרב שמואל אליהו

המגילה – להבין את התמונה האמיתית

ט' אדר ב' התשפ"ד(19/03/2024)
תגיות:
פוריםשמחה

שיתוף

שיתוף

תגיות:
פוריםשמחה

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א