הרב שמואל אליהו

המסקנה מהטבח שהיה גם בקיבוצי השמאל

ט"ו חשון התשפ"ד(30/10/2023)

שיתוף

 

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א