הרב שמואל אליהו

המסקנה מהטבח שהיה גם בקיבוצי השמאל

ט"ו חשון התשפ"ד(30/10/2023)

שיתוף

 

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt