הרב שמואל אליהו

המסר של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל לבן גוריון

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)
ראשי פרקים

שיתוף

שיתוף

ראשי פרקים

שיתוף

hse.org.il.txt