הרב שמואל אליהו

המקום היחיד שמוזכר חודש אלול בתנ"ך

ל' אב תשע"ז

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt