שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

המקפיד על דיני בידוד מקיים בכל רגע מצוות עשה

ט"ז אדר תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt