הרב שמואל אליהו

המתפלל ומקיים מצוות בשמחה יתירה וגדולה זוכה לרוח הקודש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt