הרב שמואל אליהו

הניסיון של בלעם להיקבר במערת המכפלה

ז' תמוז תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt