הרב שמואל אליהו

ה"נסירה" ביציאת מצרים, בפורים ובימינו

י' אדר ב' התשפ"ד(20/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א