הרב שמואל אליהו

הסיפור שמאחורי סיפור המגילה

ה' אדר ב' התשפ"ד(15/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א