הרב שמואל אליהו

הספד לתפארת לפידות הי"ד

ז' חשון התשפ"ד(22/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt