הרב שמואל אליהו

הספד על חכם ישועה בן שושן

ו' תשרי תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt