הרב שמואל אליהו

העולם כמו עץ, ושורשים -בית המקדש פרשת נשא

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt