הרב שמואל אליהו

העולם למד מערכי התורה ואימץ יותר ויותר עונש מידתי

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt