הרב שמואל אליהו

העוצמה שאדם מקבל כשהוא פועל יחד עם רבבות

י"ט אייר התשפ"ג(10/05/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt