שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו

ג' אדר ב' תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt